Slide background

Meant To Mind hjälper varje enskild säljare
att släppa loss sin fulla potential!

När kontakter spelar roll!

Meant To Mind hjälper medarbetare, vilka har någon form av sälj- och kundansvar, att bli mer aktiva i sina kundkontakter. Varför är detta viktigt? Jo, ju komplexare affärsprocesser ett företag har desto fler steg är det innan en affär går i lås. Man behöver i regel orka och faktiskt våga ta många kontakter under resans gång. Meant To Minds utbildningar går ut på att göra det lättare för alla inblandade att ta alla de kontakter som krävs för att få in en affär.

Utbildning som ger effekt

Genom den utbildning som Meant To Mind anordnar går medarbetare från att känna obehag inför att ta kontakt med befintliga och potentiella kunder till att känna sig säkra och ”peppade” inför varje kontakt. Efter genomgången utbildning tar de helt enkelt fler kontakter och det medför fler affärer.

Konceptet

Meant To Mind ligger steget före

Det finns många säljutbildningar på marknaden. De allra flesta säljkurser har en sak gemensamt: de utbildar projektledare, konsulter, ingenjörer, tekniska säljare etc. med utgångspunkt ifrån att de redan har en tänkt kund framför sig (eller på telefonen) att sälja till. Det som Meant To Mind hjälper till med är att säkerställa att man faktiskt skrider till verket och tar kontakt. Meant To Mind arbetar med det första steget i säljprocessen: Att initiera kontakter med befintliga och potentiella kunder. Det är just detta steg som är jobbigt för många.

Kontakthinder

Vad är kontakthinder?

Kontakthinder är i grund och botten rädslor. Forskare har kommit fram till 16 olika typer av rädslor, vilka hämmar medarbetare att ta kontakt med såväl befintliga som potentiella kunder i säljsyfte. Om medarbetare, vilka har någon form av säljansvar, drar sig för att kontakta kunder kommer det att medföra att de inte når sin fulla potential och det kostar företagen 100 000-tals kronor i form av uteblivna affärer. Nedan finner du exempel på fyra vanliga rädslor.

Telefonfobiker

En medarbetare som ogärna kontaktar potentiella kunder genom att ringa dem. Det går alldeles utmärkt att skapa kontakter på nätverksträffar, mingelpartyn, på flygplan och mässor etc., men inte genom att ringa.

Rollförnekelse

Rollförnekande

Rollförnekelse innebär två saker. En medarbetare som har säljansvar uppfattar sig absolut inte som säljare, utan som t.ex. ingenjör, systemtekniker, sjukgymnast osv., vilket medför att hen inte går in för att driva säljprocesser. Det kan också innebära att en medarbetare i smyg skäms över att vara säljare och kallar sig gärna för rådgivare, konsult, kundansvarig, etc. Man drar sig för att kontakta potentiella kunder för att man själv har en negativ bild av säljaryrket.

Överförberedande

En medarbetare med säljansvar som har tendens till överförberedelse är rädd för att inte vara tillräckligt förberedd vid kontakt med kunder. Detta medför att alldeles för mycket tid och kraft läggs på förberedelser. Tiden till att kontakta nya och befintliga kunder slukas upp och antalet kontakter blir få.

Hyperprofessionell

Hyperprofessionell

De medarbetare som är hyperprofessionella är måna om att visa upp en professionell image. De tycker att prospektering är opassande och förnedrande. Personer med ”hype” fokuserar gärna på några stora prestigefyllda kunder.

Symptom på kontakthinder

 • Är det tabu för medarbetarna att kontakta vänner och släkt för att få tips om nya kunder?
 • Håller en del fast vid gamla kunder och lägger mycket tid på att vårda relationer?
 • Är någon medarbetare som har säljansvar väldigt hövlig och rädd för att verka påträngande?
 • Skyller någon på dålig marknad och dålig marknadsföring?
 • Vill medarbetarna ha egna rum? Drar sig någon för att tala inför grupp?
 • Lyser referenser från befintliga kunder med sin frånvaro?
 • Finns det någon som håller på att förbereda sig hela tiden och inte kommer till skott?

 • Är det tyst i lokalerna för att man ”mejlsäljer” istället för att ta upp telefonen och ringa?

 • Är någon överdrivet på sin vakt mot osannolika problem?

 • Kallar sig era säljare för konsulter, rådgivare etc.?

 • Når någon av medarbetarna inte sitt uppsatta mål?

 • Handlar det om många återkomster innan det blir en affär?

Svarar du ja på någon av frågorna ovan är det tecken på att ni troligtvis går miste om 100 000-tals kronor i uteblivna affärer.

Så fungerar det

Meant To Mind hjälper medarbetare, vilka har någon form av säljansvar att:

 • Bli medvetna

  Om att rädslor över huvud taget finns och att de påverkar försäljningen negativt.

 • Erkänna

  Att det finns beteenden hos var och en som faktiskt hämmar försäljningen i dagsläget.

 • Bedöma

  Vilka typer som påverkar produktiviteten och i vilken utsträckning kontakthinder förekommer.

 • Hjälpa sig själva

  Att bli av med de hinder som hämmar försäljningen genom att använda beprövade metoder.

Licens och utbildning

Meant To Mind innehar licens för att genomföra testet SPQ*GOLD® och utbildning inom The Fear-Free Prospecting & Self-Promotion Wokshop®.

Vill du veta mer?

Meant To Minds metoder bygger på vetenskaplig forskning som har bedrivits sedan 70-talet. I grund och botten handlar Meant To Minds erbjudande om att  få säljare att övervinna ”rädslan för att marknadsföra sig själv” (the fear of self-promotion).

Läs mer

Boka möte

Boosta din säljkår

Vill du ta din säljorganisation till nästa nivå och skapa ett team som säljer bättre än någonsin? Kontakta Meant To Mind idag så ska du få hjälp att få säljarna att öka sin försäljning rejält.

Skicka mail